Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsnätverket mot korruption

Tid:2021-09-29 kl. 13:00 - 14:30
Plats:Digitalt via Zoom
Målgrupp:Myndigheter i nätverket

Genomförandet av visselblåsardirektivet - vad innebär det för myndigheterna?

Genom att inrätta en särskild rutin eller kanal för hantering av misstankar om korruption kan myndigheterna stärka sina möjligheter att upptäcka fel och brister. Det finns dock en risk för att de som slår larm drabbas av olika former av repressalier. Som en följd av EU:s visselblåsardirektiv har regeringen tagit fram ett lagförslag för att införa reglerna i svensk rätt. Förslaget syftar också till att öka tryggheten för personer som slår larm.

På nätverksmötet får vi veta mer om regeringens lagförslag och vad det kommer att betyda i praktiken. Vi får också ta del av några myndigheters erfarenheter av att inrätta och hantera visselblåsarfunktioner.

Program

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé berättar om regeringens förslag.

Naiti del Sante, arbetsrättsjurist på Arbetsmarknadsdepartementet som arbetar med lagförslaget, pratar om de praktiska konsekvenserna av de nya reglerna.

Dessutom får vi ta del av några myndigheters erfarenheter av visselblåsarfunktioner. Bland annat medverkar Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sjöfartsverket. 

För dig som är myndighetens representant i nätverket, anmäl dig senast 27 september.

Har du frågor, kontakta karl.malm@statskontoret.se eller johan.morck@statskontoret.se