Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Webbinarium: Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – hur fungerar den i dag?

Tid:2020-11-25 kl. 15:00 - 16:30
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare

Sedan 1994 har de statliga myndigheterna ett självständigt arbetsgivaransvar för verksamheten. Det följer av den arbetsgivarpolitiska delegeringen, som är unik i internationell jämförelse. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ska bland annat bidra till att myndigheterna blir mer effektiva. Men hur fungerar den arbetsgivarpolitiska delegeringen i dag?

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera hur delegeringen har utvecklats sedan 2002, när den senaste översynen gjordes. I rapporten analyserar Statskontoret bland annat hur myndigheterna och Arbetsgivarverket har tagit det ansvar som tilldelats dem inom det delegerade systemet samt om regeringens uppföljning av området är ändamålsenlig.

Vilka är styrkorna och svagheterna med den svenska modellen för statlig arbetsgivarpolitik? Och hur arbetar myndigheterna, Arbetsgivarverket och regeringen för att modellen ska fungera så bra som möjligt? Dessa och andra frågor tar vi upp på webbinariet, där vi inledningsvis presenterar Statskontorets iakttagelser och slutsatser.

Därefter följer kommentarer och reflektioner från tre gäster:

- Malin Quick Oljelund, statssekreterare på Finansdepartementet
- Gunnar Holmgren, generaldirektör för Arbetsgivarverket
- Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården

Anmäl dig senast den 18 november. Av tekniska skäl kan vi ta emot högst 200 anmälningar, så anmäl dig gärna i god tid.

Om du har frågor kontakta oss