Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Margareta Karlsson

Lokaler/säkerhet/IT/internservice Enheten för verksamhetsstöd Telefon 08 454 46 95 E-post margareta.karlsson@statskontoret.se
Margareta Karlsson