Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Marie Seijboldt

Administrativ chef Enheten för verksamhetsstöd Telefon 08-454 46 15 E-post Marie.Seijboldt@statskontoret.se