Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 oktober 2019

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Delrapport

Statskontoret konstaterar i sin delrapport att en majoritet av myndigheterna, kommunerna och regionerna använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många genomför kunskapshöjande aktiviteter där den egna verksamheten kartläggs och relateras till målen i Agenda 2030. 

Samtidigt kan vi se att aktiviteterna, i de flesta fall, inte har haft någon genomgripande påverkan på aktörernas arbetssätt eller prioriteringar.

Vår analys visar också att agendan har lett till en del nya samarbeten, men det är oklart i vilken mån agendan har stärkt redan tidigare samarbeten.


Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling och är en handlingsplan för hållbar utveckling. Agendan har 17 globala mål och syftar bland annat till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.

Statskontoret har i uppdrag att analysera och följa upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete.