Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 april 2016

Allmän kurs och studiecirklar för nysvenskar ger deltagarna förutsättningar att delta i samhället

Statskontoret har ett regeringsuppdrag att utvärdera folkbildningen utifrån de fyra syftena med statsbidraget till folkbildningen. Nu lämnar vi en delrapport. Slutrapporten kommer i april 2018.

Folkbildningen består av verksamhet i studieförbund och i folkhögskolor. År 2015 fördelade Folkbildningsrådet 3,4 miljarder kronor i statsbidrag till tio studieförbund och 151 folkhögskolor. SISU Idrottsutbildarna fördelade 164 miljoner kronor till folkbildning inom idrotten. 

De fyra syftena med statsbidraget handlar bland annat om att

  • stärka och utveckla demokratin
  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
  • utjämna utbildningsklyftor och att
  • bredda intresset för kulturlivet.

Vi har gjort fallstudier av allmän kurs på folkhögskolan och studiecirklar riktade till nysvenskar. Vi konstaterar att dessa båda delar av folkbildningen tydligt bidrar till att uppfylla de fyra syftena. Det handlar inte minst om att skapa mötesplatser och ge deltagarna förutsättningar att delta i samhället.

Vi konstaterar vidare att det på systemnivå finns svaga drivkrafter till förändring av folkbildningen. Det medför en risk att folkbildningen inte förmår möta nya behov i samhället på ett tillräckligt effektivt sätt.