Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 maj 2017

Analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall AB har förändrats, hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete samt Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall.

Statskontoret bedömer att arbetsförmågan bland dem som anvisas till skyddat arbete hos Samhall har ökat. Det beror i huvudsak på Samhalls förändrade verksamhet och krav på försäljningstillväxt. Även om arbetsförmågan har ökat har de som anvisas till Samhall fortfarande en svag ställning på arbetsmarknaden och betydande behov av stöd och handledning.