Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
21 april 2016

Antologi om statsförvaltningen efter 20 år i EU

EU påverkar förvaltningen, men svensk förvaltning påverkar också EU. Inte minst genom de tusentals tjänstemän som representerar Sverige i EU och de ytterligare tusentals svenska tjänstemän som arbetar med EU-frågor på hemmaplan.

Hur förenar vi EU-arbetet med svenska förvaltningsmodellen? Hur ser samspelet ut mellan EU-myndigheter och nationella myndigheter och vilken roll har den svenska statstjänstemannen i EU-samarbetet? 

I antologin Statsförvaltningen efter 20 år i EU resonerar forskare och praktiker kring hur medlemskapet har påverkat den svenska statsförvaltningen. 

Antologin är framtagen i samarbete mellan Statskontoret och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).