Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 september 2016

Arbetet för en god förvaltningskultur i staten tillförs Statskontoret

I budgetpropositionen föreslår regeringen att Statskontoret får i uppgift att arbeta för en god förvaltningskultur i staten.

Värdegrundsdelegationen i Regeringskansliet har under åren 2013 till 2016 arbetat med att främja och stärka värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Frågorna permanentas hos Statskontoret från 2017 och myndigheten tillförs 5 miljoner kronor per år för uppgiften.