Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2019

Arbetsförmedlingen behöver säkra att digitaliseringen ger avsedda effekter

Arbetsförmedlingen bedriver mellan 2014 och 2021 ett omfattande förändringsarbete som bland annat handlar om digital utveckling. Statskontoret har följt myndighetens förändringsarbete och anser att inriktningen på arbetet är relevant och att förändringarna har genomförts effektivt i många delar. Men Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att digitaliseringen och andra pågående förändringar förbättrar arbetet med arbetssökande och arbetsgivare.


Arbetsförmedlingen har på ett övergripande plan fått med sig de anställda på de förändringar som myndigheten vill göra. Myndigheten har bland annat utvecklat digitala tjänster som alltfler arbetssökande och arbetsgivare använder. De digitala framstegen gör att Arbetsförmedlingen står bättre rustad oavsett vilken inriktning regeringen vill att myndigheten ska ha framöver. En förbättrad intern styrning gör också att myndigheten har en bra grund för att fortsätta driva och anpassa förändringsarbetet.

Effekter med digitaliseringen är inte säkerställda

Arbetsförmedlingens digitala utveckling ska bland annat leda till att arbetsförmedlarna ska kunna inrikta sig på att stödja de arbetssökande som behöver det mest. Men det finns än så länge inga tecken på att stödet till de som står långt ifrån arbetsmarknaden har förbättrats till följd av digitaliseringen.
Arbetsförmedlingen behöver därför säkerställa att digitaliseringen verkligen ger de effekter som är tänkta, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Snabb digital utveckling innebär utmaningar

Arbetsförmedlingen har en del utmaningar att hantera i samband med digitaliseringen. Det finns bland annat behov av ett nytt internt it-stöd för arbetsförmedlarna. Brister i det nuvarande it-stödet gör att de är hårt belastade av administrativa uppgifter. När Arbetsförmedlingen utvecklar sina it-tjänster behöver de också bättre ta hänsyn till vad arbetsförmedlarna behöver för att göra handläggningen både effektiv och rättssäker. Den snabba digitala utvecklingen ställer också krav på en stärkt ekonomisk styrning av it-verksamheten.