Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 april 2021

Arbetsmiljöverkets interna styrning och tillsynens effektivitet efter resursförstärkningen

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Arbetsmiljöverkets tillsyn, interna styrning och uppföljning samt myndighetens samråd med arbetsmarknadens parter.  

Statskontoret bedömer att Arbetsmiljöverket har förstärkt sin tillsynsverksamhet på det sätt som regeringen förväntade sig med de höjda anslagen till myndigheten 2015–2018. Tillsynen har sedan dess också blivit effektivare. Arbetsmiljöverket har förbättrat sin interna styrning sedan Statskontoret analyserade myndigheten 2014. Däremot analyserar myndigheten fortfarande sina resultat och kostnader i för liten utsträckning. Det ger regeringen sämre möjligheter att bedöma verksamheten. Myndigheten har också gjort flera insatser för att förbättra samråden med arbetsmarknadens parter, men kan göra mer.