Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
19 januari 2016

Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?

Under senare år har medborgarnas förtroende blivit viktigare för myndigheter med många medborgarkontakter. I skriften ”Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?” drar Statskontoret slutsatser om under vilka förutsättningar styrning mot ökat förtroende kan vara effektiv och vad som är viktigt att beakta om denna typ av styrning används.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att styra mot ökat förtroende? Vi studerar särskilt Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten.

Statskontoret bedömer sammantaget att rätt utformad styrning mot ökat förtroende kan främja verksamhetsutveckling och bidra till effektivisering av myndigheternas verksamhet. En förutsättning är dock att styrningen är balanserad så att rättssäkerheten och andra värden inte kommer i kläm.