Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
13 februari 2014

Beskrivning av det kommunala utjämningssystemet

Statskontoret, som har regeringens uppdrag att följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning, har tagit fram rapporten Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014. Flera förändringar har införts i systemet från den 1 januari 2014 och denna rapport ger en uppdaterad beskrivning av systemet.

Rapporten ger djupare kunskaper om utjämningssystemet och dess delar och kan med fördel användas som en handbok. I rapporten framgår också vem som gör vad i den kommunala utjämningen och hur omfördelningen finansieras.