Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 mars 2016

Biståndets samverkan med näringslivet. En analys av rollfördelningen mellan Sida och Swedfund

Statskontoret har utvärderat roll- och arbetsfördelningen mellan Sida och Swedfund när det gäller att genomföra instrumenten för samverkan med näringslivet och innovativa finansieringsformer. I uppdraget har också ingått att pröva mervärdet med ett bilateralt låneinstrument och den mest ändamålsenliga hemvisten för ett sådant instrument.

Statskontoret bedömer att det inte finns något betydande problem med rollfördelningen mellan Sida och Swedfund. Däremot bör samordningen och samarbetet mellan Sida och Swedfund kunna förbättras. I det sammanhanget är det viktigt med tydliga styrsignaler från regeringen. 

Statskontoret bedömer att ett bilateralt låneinstrument kan vara ett värdefullt tillskott till Sidas verktygslåda. Innan regeringen kan besluta i frågan behöver dock vissa oklarheter belysas ytterligare.