Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
10 mars 2015

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Statskontoret

Förvaltningspolitiken är en prioriterad fråga och Statskontoret är en central myndighet när det gäller att utveckla statsförvaltningen. Det konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi när han på fredagen gästade myndigheten

Besöket var ett led i att lära känna varandra bättre, och det framgick tydligt att ministern trivdes. Efter en inledande presentation av sina egna tankegångar och planer var det fritt fram för frågor, ett tillfälle de drivna utredarna inte lät sig gå ur händerna. Frågestunden kom därmed att kretsa kring så skilda frågor som regioner, vinster i välfärden och upphandlingar.

Efter den gemensamma träffen var det dags för ledningsgruppen med GD Ingvar Mattson i spetsen att ge en fördjupad information av Statskontorets arbete.

Med ministern följde också Marika Lindgren Åsbrink, Oskar Thorslund och Anne Wisten.