Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
10 september 2020

Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de planerar och genomför sin verksamhet

Stiftelsen Dansens Hus har en central funktion för samtida dans och visar både internationella och nationella gästspel. Statskontorets analys av Dansens Hus och användningen av det statliga bidraget visar att stiftelsen behöver bli mer öppna med hur de arbetar för att leva upp till regeringens riktlinjer.

Stiftelsen Dansens hus får statliga bidrag årligen. Under 2019 uppgick det stödet till 24,4 miljoner kronor. Statskontoret bedömer att stiftelsen i allt väsentligt lever upp till regeringens riktlinjer för statsbidraget. Dansens Hus bjuder in etablerade koreografer och aktörer som lockar en bred publik, men gör även satsningar som vänder sig till en smalare publik.

Statskontorets analys visar att Dansens Hus behöver bli mer transparent när det gäller beskrivningen och redovisningen av sin verksamhet för regeringen. Dansens Hus bör också bli tydligare på vilka grunder man gör urvalet av gästspel till sina scener.

– En stiftelse styrs inte av offentlighetsprincipen på samma sätt som en myndighet. Samtidigt är det viktigt att Dansens Hus tydliggör sin verksamhet och sina ståndpunkter gentemot andra aktörer, däribland de offentliga bidragsgivarna som står för cirka 70 procent av stiftelsens intäkter" säger Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör på Statskontoret.

Statskontoret bedömer även att Dansens Hus bör undersöka hur det nuvarande stödet till koreograferna kan utvecklas, exempelvis genom att tydliggöra vilken typ av stöd som de kan erbjuda, eller att göra stödet mer långsiktigt. Stiftelsen bör även utveckla sitt arbete med att sprida dans till publik i andra delar av landet.