Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 oktober 2014

Delrapport - Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ingått en överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Den syftar bland annat till att stärka ett systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

I denna femte delrapport redogör Statskontoret för hur överenskommelsen har utvecklats sedan starten 2010. I delrapporten redovisar Statskontoret också en plan för det fortsatta arbetet med att undersöka i vilken utsträckning överenskommelsen har bidragit till att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Statskontoret ska lämna en slutlig utvärdering av överenskommelsen senast den 1 september 2015.