Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 december 2016

Den kommunala kostnadsutjämningen och flyktinginvandringen

Det ökade antalet asylsökande och nyanlända invandrare påverkar kommunernas och landstingens verksamhetskostnader. Statskontorets utredning visar att kostnadsutjämningen innehåller mekanismer som på flera sätt hanterar kostnadsökningar som följer av en ökad flyktinginvandring.

Det finns dock ett behov av att se över kostnadsutjämningen. Det är stora skillnader mellan kommunerna i hur många flyktingar som de har tagit emot. Vi bedömer att skillnaderna i strukturella kostnader mellan kommunerna kan ha ökat på ett sätt som inte kompenseras i den kommunala kostnadsutjämningen i tillräckligt hög grad. 

I utredningen konstaterar vi även att de statsbidrag som staten betalar ut till den kommunala sektorn påverkar kostnadsutjämningen bland annat genom att statsbidragen betalas ut i efterhand.

Rapporten innehåller även en internationell översikt som visar att det finns andra europeiska länder än Sverige som har utjämning av kostnader för flyktinginvandring.