Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 april 2019

Det oberoende konsumentstödet

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att bedöma om stödet till konsumenter i form av opartisk information och vägledning är ändamålsenligt och effektivt. Utredningen har främst varit inriktad på kommunernas konsumentvägledning och på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument som inrättades 2015.

Statskontoret bedömer att det oberoende konsumentstödet sammantaget har blivit mer ändamålsenligt och effektivt efter att staten inrättade Hallå konsument. Men det har också bidragit till att allt färre kommuner erbjuder konsumentvägledning. Stödet har på så sätt försämrats för de konsumenter som behöver hjälp genom personliga möten.

Läs publikationen