Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
16 maj 2016

Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning

Statskontoret har analyserat det statliga åtagandet för de så kallade specialistkompetenskurserna (SK-kurserna) inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. SK-kurserna är statligt finansierade och utgör ett komplement till den övriga utbildningen i läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Statskontoret bedömer att det finns flera principiella skäl till att det statliga åtagandet för SK-kurserna bör bestå. Systemet med nationellt administrerade SK-kurser är sannolikt det mest kostnadseffektiva. SK-kurserna kan också motverka regionala skillnader och därigenom bidra till en likvärdig specialistutbildning över hela landet. Därutöver utgör SK-kurserna en möjlighet för staten att vid behov göra strategiska insatser.