Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 november 2016

Ekonomisk utmaning för Jordbruksverket

Jordbruksverket har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Arbetet med att utveckla ett system för handläggning av EU-stöd har försenats och beräknas kosta 300 miljoner kronor mer än planerat. Förseningarna innebär att framförallt lantbrukare fått vänta på utbetalningar av stödet.

För att komma till rätta med problemen har Jordbruksverket fått höjda anslag. Myndigheten behöver trots det spara genom att minska sin kunskapsproduktion och sitt stöd till andra myndigheter. På sikt kan detta leda till att jordbruks- och landsbygdspolitiken inte får ett tillräckligt genomslag.

Myndighetens problem med utvecklingsarbetet beror både på sena beslut om nya regelverk och på att Jordbruksverkets interna styrning och kompetensförsörjning har brustit. I framtiden behöver Jordbruksverket i högre grad väga in riskerna med stora it-investeringar och vilken nytta de kan ge.

Jordbruksverkets kostnader för att hantera EU-stöd behöver minska. Annars får Jordbruksverket svårt att uppfylla sitt uppdrag och sin roll som expertmyndighet inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.