Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 oktober 2017

Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag

Statskontoret har gjort en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag.

Enligt analysen i denna rapport förväntas en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag påverka alla offentliga verksamheter som på olika sätt arbetar med barn- och ungdomsfrågor. De totala kostnaderna beror i stor utsträckning på hur implementeringen, med olika insatser, vid offentliga myndigheter ska gå till. 

Ramböll Management Consulting, som har genomfört analysen på uppdrag av Statskontoret, har analyserat effekterna på de offentliga finanserna enligt tre olika scenarier för insatser vid offentliga myndigheter.