Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 januari 2020

Eldrimner bör fokusera på sin kärnverksamhet

Statskontoret har utvärderat Nationellt resurscentrum för mathantverk (Eldrimner) vid Länsstyrelsen i Jämtlands län. Statskontoret bedömer att Eldrimner väl uppfyller de mål som regeringen har satt upp för verksamheten, bland annat att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk.

Eldrimner är ensamma i Sverige om att kontinuerligt och samlat erbjuda:

  • praktisk och teoretisk undervisning om mathantverk
  • utbildning i företagande anpassat till mathantverkets villkor
  • information om mathantverk
  • påverkansarbete och rådgivning för att skapa gynnsamma villkor för företagande inom mathantverk.

Men det finns andra aktörer som erbjuder delar av den verksamhet som Eldrimner tillhandahåller. Eldrimner konkurrerar med andra när det gäller företagsrådgivning, entreprenörskurser och påverkansarbete för att skapa gynnsamma villkor för företagande. Därtill är det liten efterfrågan på vissa av Eldrimners entreprenörskurser och Eldrimners certifiering har begränsad betydelse för mathantverkare.

Statskontoret föreslår att regeringen i sitt uppdrag till Eldrimner:

  • tydliggör att Eldrimner ska fokusera på kursverksamhet inom produktionsteknik och aktiviteter som syftar till att göra mathantverket känt
  • tydliggör att Eldrimner ska minska sina aktiviteter inom företagsstöd av typen entreprenörskurser, rådgivning, certifiering och påverkansarbete för att skapa gynnsamma villkor för företagande.