Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
22 april 2015

En antologi om förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar

Vilka förändringar har genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut? Vilka är erfarenheterna av de senaste årens reformarbete? Hur skiljer sig förändringarna i svensk förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska länder? Vilka är de framtida utmaningarna för svensk statsförvaltning?

Det är några av de frågeställningar som avhandlas i antologin Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar.

Antologin bygger på underlag från ett omfattande europeiskt forskningsprojekt, Cocops, som analyserat förvaltningspolitiska reformer i Europa efter finanskrisen.

I antologin medverkar myndighetschefer, statstjänstemän och forskare.