Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
9 juni 2014

En framtida förvaltning

I en promemoria till Regeringskansliet presenteras en analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden och Statskontorets prioriterade insatser under 2014–2015.

De fem förvaltningspolitiska utvecklingsområden Statskontoret identifierar under de kommande åren är:

  • Styrning av statlig förvaltning
  • Statlig organisering
  • Verksamhetsutveckling i staten
  • Statsanställdas kompetens
  • Staten och marknaderna
  • Förhållandet mellan staten och kommunerna

Statskontorets prioriterade insatser på det förvaltningspolitiska området under 2014 och 2015 har fokus på publicering av skrifter, seminarieverksamhet och internationella samarbeten.