Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
8 september 2020

Bred acceptans för det förvaltningspolitiska målet – men begränsat genomslag i myndigheternas arbete

I år är det tio år sedan riksdagen fattade beslut om det förvaltningspolitiska målet. Statskontoret har tagit initiativ till att undersöka det förvaltningspolitiska målets status och vilken betydelse det har haft för myndigheternas arbete och regeringens styrning.

Vår undersökning visar att det förvaltningspolitiska målet har en bred acceptans i förvaltningen och i politiken. Men vår analys visar också att målet i praktiken har ett begränsat genomslag i myndigheternas arbete. Detta trots att förvaltningspolitiken är en angelägenhet för alla myndigheter. En anledning är att myndighetscheferna i låg utsträckning har styrts utifrån målet. De har istället själva behövt översätta och genomföra det förvaltningspolitiska målet i de egna verksamheterna.