Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
8 november 2017

En kultur mot korruption

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram skriften En kultur mot korruption. Den ger en kort bakgrund om vad korruption är, men också praktiska tips om hur myndigheter kan förebygga och hantera korruption.

Som chef och medarbetare i staten har du ett ansvar. Du ska sträva efter att vara objektiv och verka för att förtroendet för myndigheterna och staten i stort upprätthålls. Ditt eget agerande är alltså avgörande och konsekvenserna kan bli mycket stora om du inte är saklig och opartisk. 

Att förebygga och hantera korruption berör både medarbetare och arbetsgivare och bidrar i längden till en god förvaltningskultur. Det är viktigt att motverka såväl olämpliga beteenden som vänskapskorruption och rent kriminella handlingar. Detta innebär att objektiviteten och förtroendet för staten stärks och upprätthålls. 

Men hur ska man då göra?  Läs mer i webbversionen av En kultur mot korruption.