Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
6 december 2018

En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram handboken En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd. Den förklarar vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig och vilka överväganden de behöver göra om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.

Alla myndigheter måste arbeta förebyggande mot korruption och oegentligheter. För att kunna vidta de mest lämpliga åtgärderna måste varje myndighet utgå från sitt uppdrag och sina förutsättningar. Endast då kan myndigheterna verksamhetsanpassa och skräddarsy sina åtgärder. En viktig del är att alla myndigheter har en fastslagen rutin för hur misstankar om korruption och oegentligheter ska hanteras. Rutinen bör utformas som en riktlinje och göras känd i organisationen. Meddelarskyddet innebär dock att de anställda kan vända sig till media utan att riskera repressalier.

Vissa myndigheter har större risker. Då kan det vara påkallat att inrätta en särskild visselblåsarfunktion där alla som är inblandade i myndighetens verksamhet kan anmäla misstankar.

Handboken vänder sig till dig i ledande ställning i statlig myndighet som har behov av att lära dig mer om visselblåsarfunktioner.