Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2014

Enrådighet med insynsråd vanligaste ledningsformen i staten

Statskontoret har kartlagt och analyserat myndigheternas ledningsformer och hur dessa påverkar och tillämpas i regeringens myndighetsstyrning. Kartläggningen visar att enrådighet med insynsråd är den vanligaste ledningsformen, medan det är mindre vanligt med styrelsemyndigheter. Ledningsformen har främst betydelse för myndighetens ledning. Regeringen använder däremot i begränsad utsträckning ledningsformerna som ett strategiskt styrinstrument.

När det gäller den fortsatta utvecklingen av ledningsformerna anser Statskontoret att det varken finns behov av någon genomgripande förändring av dagens ledningsformer eller av mer styrande regler för hur ledningsformerna ska väljas och tillämpas i styrningen. I stället handlar utmaningen för regeringen och departementen om att i olika avseenden tydliggöra och kommunicera hur de ledningsformer som redan finns bör tillämpas i styrningen.