Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 september 2015

Få arbetsgivare känner till ungdomsjobbsatsning

Statskontorets utvärdering av stödet för yrkesintroduktionsanställningar visar att få arbetsgivare har kunskap om de avtal som reglerar anställningarna och att många arbetsgivare tycker att det är krångligt att ansvara för utbildning och handledning. Satsningen är dock i stora delar på rätt väg.

sI januari 2014 infördes stöd för yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar relevant erfarenhet i yrket. Anställningarna bygger på särskilda kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter inom ett antal branscher. Konstruk­tionen påminner om de lärling­savtal som sedan tidigare finns på vissa håll.

Flera skäl till svag volymutveckling

Under de första 18 månaderna har 1 432 ungdomar påbörjat en yrkesintroduktionsanställning. Det finns flera orsaker till att antalet anställningar inte blivit större. De flesta arbetsgivare i de berörda branscherna har fortfarande låg eller obefintlig kunskap om avtalen. Det beror bland annat på att yrkesintroduktionsmodellen är komplicerad och svår att kommunicera till arbetsgivarna. Många arbetsgivare tycker också att det är krångligt att ansvara för utbildning och handledning. De flesta som har anställt är arbetsgivare som sedan tidigare är vana att ta emot unga för lärande på arbets­platsen.

För att satsningen på yrkesintroduktion ska ge ett reellt mervärde behöver den nå fler arbetsgivare än de som vanligtvis tar emot unga, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

På rätt väg

Statskontoret bedömer samtidigt att införandet av yrkesintroduktionsanställningar i stora delar är på rätt väg. Parterna har påbörjat ett arbete med att utveckla operativt stöd för lärande på arbetsplatsen. Detta kan på sikt bidra till att en bredare grupp av arbetsgivare tar steget att anställa med yrkesintroduktion. Det är dock ännu för tidigt att avgöra om åtgärderna kommer att vara tillräckliga. Uppbygg­naden har kommit olika långt i olika branscher och kommer att kräva ytterligare tid. Det är dock osannolikt att den ursprungliga ambitionen om 30 000 anställningar per år kommer att nås.