Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 juni 2016

Färre administrativa tidstjuvar i staten

Flera administrativa tidstjuvar i staten kan tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Samtidigt skapas bättre förutsättningar att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Det konstaterar Statskontoret i två rapporter till regeringen om hur styrningen av myndigheterna kan utvecklas.

Administration är många gånger nödvändigt för att styra verksamheter och upprätthålla till exempel offentlighetsprincipen hos myndigheterna. Men när nyttan med administrationen är låg i förhållande till dess kostnad, blir administrationen tidstjuvar hos myndigheterna. Tidstjuvarna stjäl tid från kärnverksamheten, skapar frustration hos medarbetarna och försvårar för cheferna att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens.

Förslag på tidstjuvar som kan tas bort

Statskontoret ger förslag både till regeringen och till myndigheterna om hur tidstjuvar kan tas bort. Bland annat föreslår Statskontoret att myndigheternas årsredovisningar digitaliseras, att kravet på delårsrapport tas bort och att förordningen om intern styrning och kontroll upphävs. Statskontoret betonar också att både regeringen och myndighetsledningarna har ett stort eget ansvar att löpande undvika att själva skapa tidstjuvar, till exempel genom onödigt detaljerade uppföljningssystem.

Framgångsfaktorer för att ta tillvara medarbetarnas kompetens

Framgångsfaktorer för att utveckla medarbetarskapet i staten är bland annat att myndighetens uppdrag från regeringen är tydligt och att cheferna har tid att utveckla sitt ledarskap. Administrativa tidstjuvar kan här vara ett hinder. En viktig förutsättning är även att medarbetarna har förståelse för rollen som statstjänsteman i det demokratiska systemet. Då kan medarbetarna ges tillit att få mer utrymme i verksamhetens utformning.

En styrning baserad på tillit kräver att myndigheterna har tydliga uppdrag från regeringen och att myndigheternas medarbetare har den statliga värdegrunden i ryggraden. Genom att ta bort administrativa tidstjuvar frigörs även tid för chefer att utöva ett ledarskap som tar tillvara medarbetarnas kompetens, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.