Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2017

Fler myndigheter tar emot praktikanter

Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning. Målet om att ta emot minst 1 000 nyanlända som praktikanter varje år har redan uppnåtts.

Nästan fyra av fem av de 192 myndigheter som omfattas av Statskontorets undersökning uppger att de har ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande under perioden september 2016 – februari 2017.

Cirka 1090 nyanlända har fått praktik under perioden april 2016 till och med februari 2017, varav majoriteten är män. Under samma period har 440 arbetssökande med funktionsnedsättning fått praktik, varav något fler är kvinnor än män.Regeringsuppdrag om praktikplatser

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att ta emot dels nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik, dels personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik under tiden 1 april 2016 till 31 december 2018.