Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
29 maj 2015

Arbetsplan för utvärdering av Folkbildningen

Statskontoret har i sitt uppdrag att utvärdera folkbildningen lämnat en första arbetsplan till regeringen. Arbetsplanen beskriver hur uppdraget ska genomföras med olika aktiviteter, som kartläggningar och pilotstudier.

Uppdraget ska leda fram till ett förslag till modell för en regelbunden utvärdering av folkbildningen. En slutrapport kommer i april 2018.