Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
27 mars 2014

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Statskontoret föreslår att de nordiska länderna vidareutvecklar samarbetet för hållbar utveckling genom samverkan i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för upphandlande myndigheter att tillämpa krav på miljömässig hänsyn och socialt ansvarstagande.

Statskontoret har undersökt möjligheterna att utveckla ett nordiskt samarbete i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Vi har fokuserat på att utveckla och konkretisera förslag som lämnades i en tidigare delrapport samt att undersöka förutsättningarna att få finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet.

Statskontoret lämnar två förslag på hur ett nordiskt samarbete kan utvecklas. Det första förslaget handlar om skapa en nordisk workshop för frågor om socialt och miljömässigt ansvarstagande i offentlig upphandling. En sådan workshop ska utgöra en plattform för utbyte av erfarenheter och utveckling av kunskap. Det andra förslaget rör utveckling av en nordisk uppföljningsportal i syfte att skapa förutsättningar för ett mer samordnat och effektivt uppföljningsarbete.

Avslutningsvis bedömer Statskontoret att det finns relativt goda förutsättningarna för att förslagen på samarbete kan finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet.

Se även