Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
14 december 2017

Från offentligt till privat. En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet

Statskontoret har kartlagt överlåtelser av kommunalt driven verksamhet under tidsperioden 2007-2016. Statskontoret har bland annat kartlagt vad överlåtelsen omfattat, överlåtelsebeloppen och vem som övertagit verksamheten.

Kartläggningen visar att en stor del av överlåtelserna har genomförts före 2010 i kommuner och landsting i Stockholms län. Det är främst för- och grundskolor, hemtjänst och vårdcentraler som överlåtits. Ofta är det tidigare anställd kommunal personal som tagit över verksamheterna, så kallade avknoppningar. De belopp som betalats till kommunerna och landstingen för den överlåtna verksamheten varierar i storlek, men vid de överlåtelser som genomfördes 2007 och 2008 låg oftast endast inventarierna till grund för beloppen.