Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 februari 2016

Häktningstider och forensiska undersökningar. Förslag för en snabbare forensisk process

Statskontorets kartläggning visar att hanteringen av forensiska undersökningar kan påverka häktningstiderna i många, men långt ifrån alla ärenden. Vår bedömning är att det är den forensiska verksamhet som bedrivs vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, som har störst påverkan på häktningstidernas längd.

I rapporten lämnar Statskontoret förslag på hur den forensiska processen kan förbättras i syfte att korta häktningstiderna. Förslagen handlar både om åtgärder för att fler beställningar till NFC ska vara kompletta och relevanta och om åtgärder för att snabba på NFC:s hantering av de analyser som beställs.