Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 mars 2018

Hinder för att använda myndigheternas öppna data

Statskontoret har analyserat hinder för att använda information som statliga myndigheter har publicerat som öppna data. Analysen omfattar de öppna data som finns publicerade på 40 myndigheters webbplatser samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster.

I rapporten identifierar Statskontoret flera återkommande hinder som försvårar för olika användargrupper att vidareutnyttja myndigheternas öppna data. Hindren är mest omfattande för avancerade användare, som programmerare och tjänsteutvecklare. Det är till exempel få myndigheter som möter gruppens efterfrågan på applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) eller motsvarande tjänster.

Statskontoret bedömer att en stor andel av de identifierade hindren kan åtgärdas av myndigheterna själva. Som ett stöd för ett sådant arbete redovisar vi i rapporten vad respektive myndighet kan utveckla för att deras öppna data ska bli mer användarvänliga.

Statskontoret bedömer samtidigt att regeringen på olika sätt kan driva på myndigheternas arbete. I rapporten lämnar Statskontoret ett antal rekommendationer på åtgärder som regeringen kan vidta för att främja utvecklingen inom området.