Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 juni 2015

Hur utvecklas den offentliga sektorn?

I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2015 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar om kvalitet i ett antal myndigheter och kommunala verksamheter.

Sammanställningen visar att: 

Offentliga finanser

  • Underskottet i de offentliga finanserna steg 2014 jämfört med 2013. Sedan 2011 har underskottet ökat varje år. Sverige klarar dock fortfarande EU:s konvergenskrav med god marginal.

Sysselsättning

  • Sysselsättningen i den offentliga sektorn ökade marginellt under 2013 jämfört med 2012. Det gäller i alla delsektorerna; stat, kommuner och i landsting.
  • Statligt anställda är välutbildade. 75 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med 46 procent för anställda på arbetsmarknaden totalt.
  • Andelen med utländsk bakgrund är lägre i staten, 16 procent jämfört med 18 procent för anställda på arbetsmarknaden totalt.

Myndigheter och årsarbetskrafter i staten

  • Antalet statliga myndigheter under regeringen fortsätter att minska. I januari 2015 fanns det 349 myndigheter, vilket är 21 färre jämfört med 2014. Minskningen förklaras främst av att länspolismyndigheterna och Statens Kriminaltekniska Labora­to­rium uppgått i den nya Polismyndigheten.
  • Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat relativt mycket under de senaste åren, från 205 000 till 215 000 mellan 2012 och 2015.

Medborgarnas uppfattning om kvalitet i offentlig verksamhet

  • Medborgarna är mest positiva till Polisens arbete medan Arbetsförmedlingen är den minst uppskattade av de stora myndigheterna.