Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 oktober 2014

Ideella organisationer – komplement till Kriminalvårdens frigivningsförberedande insatser

Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer. Tio organisationer, däribland Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS), får statsbidrag 2014. Statsbidraget går till stor del till besöksverksamhet på häkten och anstalter.

Kriminalvården fördelar sedan 2003 statsbidrag genom förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Statsbidraget ska gå till ideell verksamhet som är ägnad åt att främja dömdas återanpassning till samhället.

Statskontoret bedömer att de ideella organisationerna kompletterar Kriminalvårdens frigivningsförberedande insatser på ett värdefullt sätt. Deras insatser bryter isoleringen för Kriminalvårdens klienter och kan motivera dem att bryta missbruk eller en kriminell livsstil. Statskontoret bedömer vidare att det är rimligt att höja statsbidraget från dagens 10 miljoner till 15 miljoner kronor per år.

Statskontoret lämnar ett antal förslag, bland annat att regeringen förtydligar förordningen och att Kriminalvården ser över och dokumenterar myndighetens utgångspunkter för bidragsgivningen.