Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2014

Innovationer till en rimlig kostnad? En analys av Vinnovas förvaltningsutgifter

Vinnova är en av flera forskningsfinansierande myndigheter. Förutom att finansiera behovsmotiverad forskning ska Vinnova utveckla effektiva innovationssystem och nyttiggöra forskning. Statskontoret har i en rapport analyserat Vinnovas förvaltningsutgifter.

Statskontoret bedömer att Vinnovas uppgifter gör att det är rimligt att Vinnova har högre förvaltningsutgifter jämfört med de tre forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas och Forte. Det bör ändå finnas möjligheter till att utnyttja stordriftsfördelar i Vinnovas verksamhet och att Vinnova bör klara sin verksamhet fram till 2016 genom att omfördela resurser inom myndigheten.