Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 mars 2015

Jämställdhetsfrämjande insatser i skolor och förskolor

Statskontorets utvärdering av regeringens satsningar för att främja jämställdhet i skolväsendet visar att satsningarna bidragit till att skapa förutsättningar för att främja jämställdhet. Bidraget har dock blivit mindre än vad regeringen avsett. Det beror mer på förutsättningarna för regeringens satsningar och Skolverkets uppdrag, än på Skolverkets genomförande.

Utvärderingen visar att det behövs långsiktighet i arbetet och att det sker kontinuerligt och integrerat inom verksamhetens ordinarie processer för att jämställdhetsfrämjande insatser i skolor och förskolor ska få större effekt.