Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 februari 2021

Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet – delredovisning

Statskontoret har i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. En muntlig delredovisning har presenterats för Arbetsmarknadsdepartementet.

I uppdraget ingår att kartlägga:

• hur kommunernas mottagandeverksamhet är organiserad och om den sker i samverkan med andra kommuner eller aktörer
• hur ansvaret för mottagandet är fördelat inom kommunerna
• vilka särskilda insatser kommunerna finansierar med schablonersättningen
• hur verksamheter och insatser på området följs upp
• hur den statliga ersättningen generellt hanteras och hur schablonersättningen fördelas på olika verksamheter inom kommunerna.

Den muntliga redovisningen återfinns i powerpointpresentationen. Uppdraget redovisas skriftligen till regeringen senast den 1 april 2021.