Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 oktober 2016

Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter?

Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.

I rapporten lyfter vi fram några verksamhetsområden där vi ser skäl för regeringen att initiera fördjupade analyser om ytterligare möjligheter till avtalssamverkan. Områdena har vi identifierat genom en webbenkät riktad till landets samtliga kommuner. Det handlar framför allt om olika typer av specialisttjänster inom områden där kommunen har myndighetsutövande uppgifter eller i andra fall, möjligheter till gemensam administration samt frågor om IT och digitalisering. I rapporten anger vi även frågor som bör belysas i de fördjupade analyserna.