Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 december 2014

Kunskapsluckor i informationsförsörjningen om kommuner

Statskontoret har kartlagt information om kommuner och deras verksamheter för att kunna följa utvecklingen av deras förutsättningar att klara av sina uppgifter och framtida utmaningar.

Kartläggningen visar att informationsmängden varierar mellan de kartlagda förhållandena och att det finns väsentliga kunskapsluckor på flera områden. Det finns också vissa brister när det gäller informationens kvalitet och innehåll, till exempel i fråga om aktualitet och tillgänglighet.