Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 maj 2018

Modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur – exemplet verksamt.se

Statskontoret har haft i  uppdrag att föreslå alternativa modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i den offentliga sektorn och applicera dem på webbplatsen verksamt.se. 

I rapporten redovisar vi att modellen för avgifter inte är tillämplig eftersom det saknas uppgifter om styckpriser. Modellen för förvaltningsanslag kräver en process i flera steg för att tillämpas.

I rapporten redovisar vi hur en sådan process kan gå till. Ett första steg är att identifiera relevanta aktörer och förutsättningar, för det andra värdera externa och interna nyttor och för det tredje fördela kostnaderna. Att applicera modellen på webbplatsen verksamt.se kräver ett omfattande arbete som måste ske i samverkan med berörda aktörer.