Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
18 december 2014

Möjligheter till effektivisering i statlig kärnverksamhet

Statskontoret har analyserat förutsättningar för att öka effektiviteten i den statliga kärnverksamheten genom olika systemrelaterade förändringar.

I rapporten behandlas sex olika system: nyanlända flyktingars etablering i Sverige, återbetalning av studiemedel, officiell statistik, handläggning av brottmål, zoonosberedskap samt statens fastighetsförvaltning. Analysen tyder på att det finns betydande möjligheter att effektivisa flera av systemen.

För att tydligare markera och stödja systemperspektivet kan det finnas skäl för regeringen att utveckla sin myndighetsstyrning. Det kan handla om att ge gemensamma uppdrag till flera myndigheter, att anpassa myndigheternas mål och att föra gemensamma dialoger med de departement och myndigheter som ingår i ett system.

En slutsats är att ett område måste ha vissa grundläggande kännetecken för att det ska vara meningsfullt att analysera möjligheterna att effektivisera det med ett systemperspektiv. Ett är att systemets olika delar bildar en tydlig helhet, ett annat att det finns tydliga funktionella samband mellan delarna.

Se även