Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
10 november 2016

Myndigheter entusiastiska ta emot praktikanter

Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning.

Av 182 myndigheter som omfattas av Statskontorets undersökning uppger nästan tre av fyra att de har ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande under perioden april till augusti 2016. En lika stor andel uppger att de avser ställa platser till förfogande under hösten.

Ungefär 390 nyanlända har under våren och sommaren påbörjat praktik vid de myndigheter som omfattas av undersökningen, varav två tredjedelar är män. Under samma period har minst 82 arbetssökande med funktionsnedsättning påbörjat praktik, varav något fler är kvinnor än män.

Statskontoret bedömer att det finns goda förutsättningar för myndigheterna att nå målet om i genomsnitt 1 000 nyanlända praktikanter per år. Vad gäller arbetssökande med funktionsnedsättning har regeringen inget siffersatt mål. 

Det finns en utbredd vilja bland statliga myndigheter att bidra till att uppfylla regeringens mål om att ta emot praktikanter, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.


Regeringsuppdrag om praktikplatser

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att ta emot dels nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik, dels personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik under tiden 1 april 2016 till 31 december 2018.