Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 februari 2014

Myndigheters säljverksamhet – hur och varför?

Statskontoret har genomfört en studie av motiven för och organiseringen av statliga myndigheters försäljning av varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader.

Regeringen har i 2010 års förvaltningspolitiska proposition bedömt att statliga myndigheter som regel inte bör sälja varor och tjänster på marknaden och att omfattningen av sådan säljverksamhet bör minska. Mot bakgrund av detta analyserar Statskontoret i rapporten Myndigheters säljverksamhet – hur och varför? varför myndigheterna bedriver säljverksamhet och på vilket sätt detta sker organisatoriskt.

Statskontoret har i arbetet identifierat tio olika motiv för att statliga myndigheter bedriver säljverksamhet. Exempel på detta är att säljverksamheten säkerställer att en tjänst eller vara finns tillgänglig i alla delar av landet samt att verksamheten utgör en inkomstkälla till myndigheternas kärnverksamhet.

Det vanligaste sättet för myndigheter att organisera säljverksamheten är att bedriva den organisatoriskt integrerad med, men ekonomiskt separerad från, övriga myndighetsuppgifter.

I rapporten lämnar Statskontoret några generella rekommendationer. Exempel på detta är att regeringen bör se över säljverksamheten i myndigheternas instruktioner samt att det bör genomföras externa analyser av de marknader där statliga myndigheter är verksamma.

Läs Statskontorets publikation