Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
4 april 2016

Myndighetsanalys av Bolagsverket

Bolagsverket är en central förvaltningsmyndighet för företagsregistrering, som bland annat registrerar nya företag, hanterar registerändringar och tar emot årsredovisningar. Verksamheten finansieras till 95 procent med avgifter.

Statskontoret bedömer att Bolagsverket utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Med undantag för handläggningstiden för årsredovisningar uppnår Bolagsverket goda resultat och det finns en stor efterfrågan på myndighetens information. Bolagsverket bidrar också till att driva på utvecklingen inom e-förvaltningen. Det är dock inte helt tydligt vilka resultat och effekter som myndigheten uppnår i utvecklings- och samverkansverksamheten. 

Bolagsverkets finansieringsmodell har fungerat bra hittills, men den kan behöva utvecklas. I rapporten lyfter Statskontoret även fram att regeringens styrning av Bolagsverket kan bli tydligare. Likaså kan Bolagsverket förbättra sin kommunikation med Näringsdepartementet.