Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2016

Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten fullgör överlag sitt uppdrag och huvuddelen av verksamheten är välfungerande. Myndigheten behöver dock korta handläggningstiderna för ansökningar om brottsskadeersättning. 

Enligt Statskontoret kan både regeringens styrning och Brottsoffermyndighetens interna styrning utvecklas. Statskontoret rekommenderar därför bland annat att regeringen prioriterar mellan målgrupperna och förtydligar myndighetens roll som kunskapscentrum. Statskontoret rekommenderar också att Brottsoffermyndigheten utvecklar arbetet med att följa upp, planera och prioritera i den egna verksamheten.